Det handler om prioritertinger

Et godt vedlikehold gir lengre holdbarhet! Har du en vedlikeholdsplan for dine bygninger? Vi kan bidra med å kartlegge behov og foreslå en vedlikeholdsplan for deg. Vi kommer svært gjerne på befaring!

"Vedlikehold er mer enn bare renhold"

5/5

Les mer om våre produkter

Service fra A til Å

Fasaderenhold

Våre høytykksvaskere holder 200 grader og har et trykk på  800bar. Dette er kraftige maskiner som rengjør det meste. Vi rengjør alle type fasader, men også fortau, inngangsparti og andre flater som f.eks vaskeanlegg og garasjer. I tillegg kan vi utføre sandblåsing om det er behov for det.

Rehabilitering

Våre folk har lang erfaring med rehabilitering av bygninger og installasjoner og kan delta i hele prosessen, fra riving til rigging. De har også kunnskap om diverse overflatebehandling som skal sikre et godt og værbestandig resultat.

Skiltmontasje

Vi har lang erfaring med skiltmontasje og har deltatt i store samarbeidsprosjekter innen oppgradering og rebranding av ulike bensinstasjoner. Våre folk har nødvendige kurs og sertifiseringer som muligjør håndtering og montering av elektriske skilt. 

Lukk meny